nederlands

Wettelijk bericht - World wide Web sites

 
De bezoeker en gebruiker van deze web site goedkeurt het volgende :

Deze site wordt beschermd door de wet inzake Auteursrechten


De inhoud (teksten, beelden, …) van deze site zijn de exclusieve eigendom van MAS.1 sprl.
De inhoud mag gebruikt worden alleen volgens de modaliteiten beschreven in dit wettelijk bericht :
  • U mag een tijdelijke kopie noodzakelijke voor de raadpleging op het scherm.
  • U mag nooit de inhoud veranderen of geen gedeelte verwijden.

MAS.1 sprl, de gekoppelde en logos of handelsmerken  zijn gedeponeerd handelsmerken van MAS.1 sprl. Alle anderen producten of handelsmerken die in deze site verschijnen zijn de handelsmerken van hen respectief eigenaars.

Verifiër altijd de informatie


De inhouden van deze site :
  • zijn aangeboden met een informatieve bedoeling
  • zijn niet contractueel
  • kunnen onaangekondigd veranderd worden
De linken worden niet goedgekeurd

De linken naar deze site zijn toegelaten maar MAS.1 sprl beroep zich op de recht om een link te verboden na voorafgaande waarschuwing van de webmaster van de andere website.

De linken naar andere webpagina's dienen het gebruik van deze site te vergemakkelijken. Dit wil niet zeggen dat MAS.1 sprl die anderen sites, hun inhouden of hun gebruikers eens is.

Veiligheid van de computers en virus

De World Wide Web bestaat uit openbare netwerken die niet verzekerd zijn. Volgende risico's bestaan :
  • De gegevens uitgewisseld vanuit of naar deze site kunnen onderscheppen en door een derde veranderd worden
  • De bestanden gekregen vanuit deze site kunnen virussen of andere fouten overbrengen
Ontkenning van verantwoordelijkheid

U aanvaard al de risico's van verlies, schaden, kosten en andere gevolgen van het rechtstreeks of niet rechtstreeks gebruik van deze site en zijn inhouden.

In het kader van de wet kan MAS.1 sprl in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade bij het gebruik van deze website en zijn inhouden.

 

 

Copyright © MAS.1 sprl
Deze website en zijn inhouden worden u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de waarschuwingen opgenomen in onze wettelijk bericht